Fremdrift

 

Det er bygget en FishGLOBE V2 på 10 m3, hvor testingen viste at kulen fungerte som planlagt. Testingen som er dokumentert på film, og presentert for oppdrettere, har ført med seg et tett samarbeid om uttesting og medfinansiering fra en oppdretter på bygging av V3 på 70 m3. Målet med bygging og testing av denne er å lære før en bygger en FishGLOBE i fullskala - V5, på ca 3500 m3.
 
2016
•    Testing av FishGLOBE V3 (70 m3) på teknisk funskjonalitet
•    Tegning av FishGLOBE V5 (3500 m3)

2017
•    Beregning av stabilitet, styrke og globalanlyse (bølger og strøm)

2018
•    Testing av FishGLOBE V3 med fisk i egen FoU-konsesjon.
•    Start bygging av FishGLOBE V5

2019
•    Testing av FishGLOBE V5 på teknisk funksjonalitet og deretter på behandling av fisk mot AGD og lakselus.
•    Testing av FishGLOBE V5 med postsmolt produksjon i egen FoU-konsesjon.
•    Første leveranse av FishGLOBE V5 til kunde.

 

© 2019 FishGLOBE AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norway

Logo_Linkedin.jpg
  • Wix Facebook page