PERSONER

Tor Hellestøl

Daglig leder

Arne Berge

Produktutvikling og marked

Tor har lang industrierfaring fra forsvars- og olje & gassindustrien. De siste 20 årene har han hatt ulike lederoppgaver på selskaps- /konsernnivå som administrerende direktør og/eller konserndirektør. Han har også bred erfaring fra styrearbeid i ulike selskaper samt ikke kommersielle organisasjoner.


Han er utdannet maskiningeniør og bedriftsøkonom.

Tlf: + 47 481 17 255

E-post: tor@fishglobe.no

Arne har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i havbruksnæringen. Han har fartstid fra røkting til forskning, fra salg til rådgivning innen næringsutvikling. Hele tiden lidenskapelig opptatt av å utvikle næringen og ta i bruk det potensiale som finnes.

 

Han er utdannet ingeniør innen teknisk miljøvern og akvakultur, samt siviløkonom.

Tlf: + 47 926 26 263

E-post: arne@fishglobe.no

 

Tommy Nordbøe

Økonomi

Tommy har lang erfaring fra roller som økonomisjef/direktør, daglig leder, prosjektledelse og ulike styreroller. Mye av tiden har vært brukt innenfor olje og gass, men han har også erfaring på tvers av ulike bransjer som  regnskap/ rådgivning, eiendom,  markedsføring og konsulentvirksomhet. De siste årene har hovedfokus vært på videreutvikling og profesjonalisering av mindre selskaper.  


Han er utdannet siviløkonom og finansanalytiker.

Tlf: + 47 416 97 549

E-post: tommy@blueleap.no

David Lausten Knudsen

Biologisk Controller

David har en M.Sc. i kjemi, og en Ph.D. i ernæring og tarmhelse hos laks. Han har 16 års erfaring fra akvakultur hvor han har hatt en rekke direktørstillinger i fiskefôrselskapet Skretting. Her har han bl.a. hatt ansvaret for råvareoptimalisering, produktutvikling og forretningsutvikling. Faglig er han særlig opptatt av å sikre optimal fôring og best mulig vannkvalitet slik at fisken får mulighet for å ta ut sitt maksimale vekstpotensial.

Tlf: + 47 480 48 816

E-post: david.knudsen@blueleap.no

Tor Magne Madsen

Prosjekt og salg

Tor Magne har lang og bred erfaring innen ulike segmenter av olje og gass industrien. De siste årene har han jobbet med salg og marked og spesielt med å få nye selskaper og konsepter inn hos nye kunder eller nye markeder.

Han er B.Sc innen maskin fra Universitetet i Stavanger og har fagbrev og teknisk fagskole bakgrunn.

Tel: + 47 997 12 295

​E-mail: tormagne@fishglobe.no

Perly Annette Berge

Administasjon

Perly har bakgrunn innen kontor og administrasjon og har i tillegg arbeidet med grafisk formgivning i mange år. Hun er den som utarbeider bedriftens grafiske materiell.

Tlf: + 47 481 29 971

E-post: perly@aksweb.no

Geir A. Arntsen

Kvalitet- og Risiko

Geir har flere års erfaring som daglig leder, styreleder og styremedlem. Han har jobbet på tvers av bransjer som HMSQ rådgiver; ved å rådgi større olje- og energiselskaper som Saga Petroleum og Equinor, samt ulike oppdrettsrelaterte selskaper.


Geir er Sivilingeniør innen Petroleum og Sikkerhets Teknologi og Ingeniør i Maskin.

Tlf: + 47 415 10 001

E-post: geir@pride.no

KONTAKT OSS

®

FishGLOBE AS

Postboks 8034

4068  STAVANGER

Besøksadresse:

Måltidets hus

Richard Johnsensgate 4

4021  STAVANGER

Faktura:

Sendes som EHF eller som pdf til: FishGlobeAS@ebilag.com

© 2020 FishGLOBE AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norway

Logo_Linkedin.jpg
  • Wix Facebook page