PERSONER

Tor Hellestøl

Daglig leder

Tor har lang industrierfaring fra forsvars- og olje & gassindustrien. De siste 20 årene har han hatt ulike lederoppgaver på selskaps-/konsernnivå som administrerende direktør og/eller konserndirektør. Han har også bred erfaring fra styrearbeid i ulike selskaper samt ikke kommersielle organisasjoner.
Han er utdannet maskiningeniør og bedriftsøkonom.

Tlf: + 47 481 17 255

E-post: tor@fishglobe.no

Arne Berge

Produktutvikling og marked

Arne har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet i havbruksnæringen. Han har fartstid fra røkting til forskning, fra salg til rådgivning innen næringsutvikling. Hele tiden lidenskapelig opptatt av å utvikle næringen og ta i bruk det potensiale som finnes.

 

Han er utdannet ingeniør innen teknisk miljøvern og akvakultur, samt siviløkonom.

Tlf: + 47 926 26 263

E-post: arne@fishglobe.no

 

Geir A. Arntsen

HMS

– Kvalitet- og Risikorådgiver

Geir har flere års erfaring som daglig leder, styreleder og styremedlem. Han har jobbet på tvers av bransjer som HMSQ rådgiver; ved å rådgi større olje- og energiselskaper som Saga Petroleum og Equinor, samt ulike oppdrettsrelaterte selskaper.


Geir er Sivilingeniør innen Petroleum og Sikkerhets Teknologi og Ingeniør i Maskin.

Tlf: + 47 415 10 001

E-post: geir@giant.no

KONTAKT OSS

®

FishGLOBE AS

Postboks 8034

4068  STAVANGER

Besøksadresse:

Måltidets hus

Richard Johnsensgate 4

4021  STAVANGER

© 2019 FishGLOBE AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norway

Logo_Linkedin.jpg
  • Wix Facebook page