Uttesting

 

Vårt søsterselskap, RyFish AS, har nå fått innvilget FoU konsesjon på 1 MTB (780 tonn). Konsesjonen gjelder for en periode på fem år. Det betyr at vi kan produsere 1500 tonn i året i tre av våre FishGLOBE V5, og får dermed god mulighet til å teste ut produksjon i globen i full skala. Vi er takknemlige for at Fiskeridirektoratet etter en faglig vurdering har kommet frem til at vi oppfyller formålene og vilkårene for å kunne gis tilsagn om akvakulturtillatelse til forskningsformål.

 

Visjonen i prosjektet er å utvikle og tilpasse den lukkede oppdrettsenheten FishGLOBE. Målet er bedre fiskehelse og bedre fiskevelferd, mindre rømming, mindre utslipp av partikulært avfall og lavere produksjonskostnader. Prosjektet er i samarbeid med Nofima.

V1 Demo

Mer informasjon kommer.

V2 Prototype

For mer informasjn, klikk her.

 

(Krever pålogging, ta kontakt med Arne Berge.)

V3 FoU

For mer informasjn, klikk her.

 

(Krever pålogging, ta kontakt med Arne Berge.)

V4 Settefisk

Mer informasjon kommer.

V5 Postsmolt

For mer informasjon, klikk her.

 

(Krever pålogging, ta kontakt med Arne Berge.)

V6 Matfisk

For mer informasjon, klikk her.

(Krever pålogging, ta kontakt med Arne Berge.)

© 2020 FishGLOBE AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norway

Logo_Linkedin.jpg
  • Wix Facebook page