top of page

Utvikling

Siden etableringen av FishGLOBE i 2013 har selskapet bygget stein på stein basert på uttesting og forskning. Under ser dere bilder av utviklingen som har ledet frem til et av verdens mest avanserte og høyteknologiske lukket oppdrettsanlegg i sjø.  

Vårt søsterselskap, RyFish AS, har en FoU konsesjon på 1 MTB (780 tonn). Konsesjonen gjelder for en periode på fem år. Det betyr at vi kan produsere 1500 tonn i året i tre av våre FishGLOBE V5, og får dermed god mulighet til å teste ut produksjon i globen i full skala. Vi er takknemlige for at Fiskeridirektoratet etter en faglig vurdering har kommet frem til at vi oppfyller formålene og vilkårene for å kunne gis tilsagn om akvakulturtillatelse til forskningsformål.

I januar 2020 ga Fiskeridirektoratet FishGLOBE tilsagn på to utviklingstillatelser som gjør at vi nå planlegger å realisere vår 30K de nærmeste årene. Følg oss i den spennende utviklingen.  

 

Visjonen i prosjektet er å utvikle og tilpasse den lukkede oppdrettsenheten FishGLOBE. Målet er bedre fiskehelse og bedre fiskevelferd, mindre rømming, mindre utslipp av partikulært avfall og lavere produksjonskostnader. Prosjektet er i samarbeid med Nofima.

V1 Demo

V2 Prototype

DSC09012_red.jpg
V3 Prototype
FishGLOBE_1.png
A_edited.jpg
Rendrede kutt 1JPG.JPG
3.5K #1 

I drift fra 2019

3.5K #2

I drift fra 2022

30K - Utviklingsprosjekt
bottom of page