top of page

Produkter

 

Bilde1.png
FishGLOBE 3.5K

Størrelse: 3500 kbm

Kapasitet: 75 kg/kbm

Diameter/høyde: 22m/19m

 

70-80 kW strømbehov

Landstrøm

50 kg/time O2 forbruk

Bølger: 2,5m Hs - 6.08s periode

 

I drift med gode resultater 

FishGLOBE 10K

Størrelse: 10 000 kbm

Kapasitet: 75 kg/kbm

Diameter/høyde: 32m/24m

110-130 kW strømbehov

Landstrøm

150 kg/time O2 forbruk

Bølger: 3,0m Hs - 6.08s periode

 

Ferdig designet - Klar for testing

 

 

 

FishGLOBE 30K

Størrelse: 30 000 kbm

Kapasitet: 75 kg/kbm

Diameter/høyde: 44m/30m

300-400 kW strømbehov

Landstrøm

400-500 kg/time O2 forbruk

Bølger: 3,0m Hs - 5.65s periode

 

 

 

 

 

Fakta om FishGLOBE
Løser utfordringer med:
 • Lakselus

  • Dypt vanninntak eliminerer det meste av lakseluslarver - Den store vanngjennomstrømninger hindrer et miljø for videre re-produksjon av lus​

  • En av bransjens store utfordringer lakselus og behandling av denne - Vi har under drift av FishGLOBE brukt NOK 0,- i lakselusbehandling

 • Rømming

  • FishGLOBE er bygget av paneler/firkantrør i Polyethylen som settes sammen. Dette gjør at vi har dobbelbarriere mot omgivelsene i et material som er langt mer bestandig en​n en tradisjonell merd 

 • Partikkeloppsamling

  • FishGLOBE har utviklet et eget system for hånderting av slam. Dette betyr at vi i praksis samler opp alt sedimenterbart slam og leverer dette for videre behandling. ​

 • Økt fiskevelferd

  • Stor gjennomstrømning av vann, rask håndtering av partikler og god strøm på vannet gjør at FishGLOBE har utviklet et kontrollert og godt miljø som gir optimal fiskevelferd - En frisk fisk og lave dødelighetstall bekrefter dette.

 • Raskere vekst

  • Gjennom god kontroll på partiklene så kan røkteren hele tiden se hva som kommer i retur på fôret - Dette gir oss muligheten til å presisjonsfôre på en helt ny måte ​

  • Kontroll på gjennomstrømning og lave CO2 tall gir oss en god vekst. Vi tilsetter O2 og har stabilt 90% på O2 også når vi har hatt over 70 kg/m3 under drift. ​​

bottom of page