Produkter

 

FishGLOBE V3
FoU

 

Størrelse: 80 kbm

Kapasitet: 5 tonn fisk

Diameter/høyde: 5 m

 

Bruksområde:

FoU-stasjon, sjøvann

Stamfisk, ferskvann

Settefisk, ferskvann

Rensefisk

FishGLOBE V4
Settefisk

 

Størrelse: 600 kbm

Kapasitet: 50 tonn fisk

Diameter/høyde: 11 m

 

Bruksområde:

FoU-stasjon, sjøvann

Stamfisk, ferskvann

Settefisk, ferskvann

Settefisk, sjøvann

Rensefisk

FishGLOBE V5
Postsmolt

 

Størrelse: 3 500 kbm

Kapasitet: 250 tonn fisk

Diameter/høyde: 19 m

Hs > 2,0 m / >1,25 m/s

 

Bruksområde:

Postsmolt

Behandling

Ferskvannsbehandling

Slaktemerd

 

 

 

 

FishGLOBE V6
Matfisk

 

Størrelse: 31 000 kbm

Kapasitet: 2 300 tonn fisk

Diameter/høyde: 43/26 m

Hs > 2,3 m / >0,5 m/s

 

Bruksområde:

Matfisk

 

 

 

 

 

Fakta om FishGLOBE
 • FishGLOBE representerer en ny og innovativ løsning for lukket oppdrett som næringen trenger. FishGLOBE er tett i toppen, dette gir sikkerhet for rømming og beskytter mer mot omliggende miljø. Bl.a er innskvulping av overflatevann med lakseluslarver umulig. Løsningen gir derfor mer stabilt miljø enn tilsvarende løsninger, noe som er bra for fiskens helse og velvære.

 

 • FishGLOBE representerer en ny og forbedret måte for avlusing/behandling av laks mot lus og parasitter. En kan på skånsomt vis transportere fisk fra tradisjonelle merder inn i en FishGLOBE for sikker og skånsom behandling før fisken transporteres tilbake til merd.

 

 • FishGLOBE har også muligheten til å behandle fisken i ferskvann, som er en veldig miljøvennlig behandlingsmåte.

 

 • FishGLOBE har integrerte løsninger for å skånsomt tappe fisk inn og ut. Tette tak gir muligheten til trykksetting, det trengs derfor ingen pumper eller opptrengning med not. Fisken «renner» uhindret gjennom rør uten skovler eller andre ting som kan skade fisken.

 

 • FishGLOBE er utstyrt med mange tilførselsrør og mange pumper. Det er også brukt standard pumper og kjente løsninger for vanndistribusjon. Dette for å ha maksimal sikkerhet og uønsket dødelighet. Konseptet er utviklet for enkelt å gjøre pumpeskift og for god rengjøring av pumper/rør. Dette for å holde nede biofilm og redusere smittepåkjenning.

 

 • FishGLOBE kan erstatte brønnbåt ved settefisktransport og transport til slakteri, dette reduserer antall håndteringer og gir derav bedre fiskevelferd.

 

 • FishGLOBE har også mer beskyttet og stabilt miljø ved at en har kontroll på lys. Dette forhindrer uønsket groing på siler og stabile betingelser for fisken.

 

 • FishGLOBE har muligheten for å tilføre oksygen ved lavt oksygeninnhold i tilførselsvannet. Det er også alarmsystemer med automatisk tilsetting av oksygen ved problemer.

 

 • FishGLOBE har en robust konstruksjon og tåler mer eksponerte bølger.

 

 • FishGLOBE kan i kortere perioder lukkes for resirkulering av vannet, om tilførselsvannet innehar uønskede patogener el. Det er løsninger for CO2 fjerning i tillegg til oksygenering.

 

 • FishGLOBE sitt driftskonsept gir få og sikre operasjoner med båt/kran. Noe som øker sikkerheten mot rømming ol

 

© 2020 FishGLOBE AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norway

Logo_Linkedin.jpg
 • Wix Facebook page