Om FishGLOBE

 

FishGLOBE er et selskap som har utviklet, bygget og tester sin patenterte løsning for lukket oppdrett.


Selskapet ble etablert i 2013, men utviklingen av lukket oppdrettsteknologi har røtter tilbake til slutten av 80 tallet. Da ble en lukket oppdrettsmerd utviklet i betong sammen med A/S Betong.


Visjonen er å utvikle nye kostnadseffektive løsninger som gjør at oppdrettsnæringen kan vokse.


Forretningsideen er å tilby en løsning til lakseoppdretterne som gjør oppdrett mer lønnsomt, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

 

© 2019 FishGLOBE AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norway

Logo_Linkedin.jpg
  • Wix Facebook page