top of page

FishGLOBE - bedre for oppdretteren - bedre for fisken

FishGLOBE - en lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen enda bedre,

- mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

 

En multiløsning for bruk i kombinasjon med vanlig merdoppdrett.

Se vår video til venstre for mer detaljer om hvordan vår teknologi fungerer.

 

 

FishGLOBE til lukket oppdrett av laks - postsmoltproduksjon

FishGLOBE representerer et betydelig fremskritt innen fiskevelferd, samt fører til en betydelig miljøgevinst. FishGLOBE er utviklet med tanke på fiskens velferd og helse, såvel som for å sikre miljømessige hensyn for fremtidens krav til oppdrettsindustrien. Kunnskap om oppdrettsnæringens behov og utfordringer er smeltet sammen med tekniske løsninger som imøtekommer dagens utfordringer til miljø, helse og økonomi.

 

FishGLOBE en kostnadseffektiv konstruksjon

Konstruksjonen er utformet for å enkelt og rimelig kunne transportere store mengder vann. Da reduseres behovet for oksygentilsetning, og en får lavere driftskostnader. Det er et stort avløpsrør i sentrum og mange tilførselsrør. Tilførselsrørene plasseres med riktig avstand fra ytterveggen, for å få optimalt strømningsbilde inne i kulen. Disse rørene er samtidig dragerne som stiver av veggene. En utnytter altså rørene til både å stive av og til å transportere vann inn og ut på en kostnadseffektiv måte. Denne løsningen gjør at investerings- og driftskostnadene blir lave. Dette, sammen med forbedret overlevelse og fiskekvalitet, vil gi bedre oppdrettsøkonomi.

 

FishGLOBE til behandling mot lakselus og AGD

Sykdom og parasittbehandling representerer stor risiko for fisk i produksjon, og fiskevelferd under selve behandlingen står derfor sentralt for oppdretterne. Med veksten i næringen, og de økte utfordringene med blant annet lakselus og AGD, er det i dag et stort behov for alternative behandlingsmetoder. Løsningen FishGLOBE tilbyr, er glober til behandling av fisk inne i en lukket, kuleformet enhet. FishGLOBE er tett i toppen, og kan derfor ved å skape et overtrykk eller undertrykk inne i kulen, skånsomt flytte fisk inn og ut. Det trengs verken pumper eller fysiske komponenter som fisken kan komme i berøring med. Fisken vil renne uhindret gjennom rør og slanger inn og ut av FishGLOBE. Ved å ha tilstrekkelig stor slangediameter kan en på denne måten transportere store mengder fisk på kort tid. Rask transport betyr også kort tid for å trenge sammen fisken. Dette er viktig, da slik behandling ofte fører til stress, slitasje og økt dødelighet hos fisken. FishGLOBE løsningen er også perfekt til behandling med bademidler som hydrogenperoksyd ol, da en har et kontrollert volum og kontroll på vannsirkulasjonen for god distribusjon av både oksygen og virkestoffet.

FishGLOBE til ferskvannsbehandling

FishGLOBE kan også benyttes til ferskvannsbehandling. En fyller globen med ferskvann, for så å pumpe inn fisk med avsiling av sjøvann. Det er kjent at behandling av laks i ferskvann, virker på både lakselus og AGD. Det er en egen vannavskiller for sjøvann som også sorterer ut rensefisken. Siden det er vannsirkulasjon med oksygenering i tillegg til CO2 fjerning, kan fisken gå i ferskvann over lengre tid for å få en god behandling.

 

bottom of page