best for fisken

best for røkteren

best for lønnsomheten

best for miljøet

FishGLOBE - utviklet for å ha best teknologi for postsmoltproduksjon

FishGLOBE - en lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen enda bedre, - mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd. - En multiløsning for bruk i kombinasjon med vanlig merdoppdrett.

 

 

  • FishGLOBE til lukket oppdrett av postsmolt

  • FishGLOBE til behandling mot lakselus og AGD

  • FishGLOBE til ferskvannsbehandling

 

 

Les mer>>>

 

© 2019 FishGLOBE AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norway

Logo_Linkedin.jpg
  • Wix Facebook page