FishGLOBE_1.png

FishGLOBE - Vi leverer unike lukkede oppdrettsanlegg 

FishGLOBE - en lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen enda bedre, - mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd. 

 

Vi har anlegg i drift som leverer meget gode resultater og bekrefter våre argumenter. 

 

FishGLOBE har et anlegg i drift på en FoU konsesjon utenfor Stavanger. Kunder/interessenter som ønsker å komme på befaring er hjertelig velkommen - kontakt oss for avtale.

 

 

FishGLOBE til lukket oppdrett av postsmolt og matfisk

  • Autonom flyttbar enhet med gode vekstresultater

  • Ingen luseproblematikk = Ingen lusebehandling

  • Hindrer rømming

  • Oppsamling av sedimenterbart avfall

  • Stor vannutskifting gir god fiskevelferd 

  • Gode arbeidsforhold gir god HMS

 

Les mer>>>