top of page
FishGLOBE_1.png

FishGLOBE - Vi leverer unike lukkede oppdrettsanlegg 

FishGLOBE - en unik patentert lukket oppdrettsteknologi flytende i sjø.

 

Selskapet utvikler, bygger og selger eller leier ut anlegg til oppdrettsselskaper i Norge og resten av verden. 

Vi har anlegg i drift som leverer meget gode resultater og bekrefter våre argumenter:

  • Vi har brukt 0,- på lusebehandling.

  • Vi har 0 antall rømte laks. 

  • Vi produserer laks på mindre enn 1Kwh pr. kg fisk

  • Første generasjon postsmolt nådde slakte vekt 2 måneder raskere enn referansefisken - Det gir 25% bedre vekst

  

 

FishGLOBE til lukket oppdrett av postsmolt og matfisk

  • Autonom flyttbar enhet med gode vekstresultater

  • Ingen luseproblematikk = Ingen lusebehandling

  • Hindrer rømming

  • Oppsamling av sedimenterbart avfall

  • Stor vannutskifting gir god fiskevelferd 

  • Gode arbeidsforhold gir god HMS

 

Les mer>>>

 

Les om vårt utviklingsprosjekt 30K

klikk på boksen Next Seafood for all informasjon knyttet til prosjektet
 

bottom of page