top of page

Unik lukket oppdrett

FishGLOBE - en unik patentert lukket oppdrettsteknologi flytende i sjø.

 

Selskapet utvikler, bygger og selger anlegg til oppdrettsselskaper i Norge og resten av verden. 

Vi har anlegg i drift som leverer meget gode resultater og bekrefter våre argumenter:

  • Vi har 0 lusebehandlinger

  • Vi har 0 antall rømte laks. 

  • Vi produserer laks på mindre enn 1Kwh pr. kg fisk

  • Vi samler opp og dokumenterer produksjonen av slam 

  • Vi har produsert og bevist våre påstander siden 2019 med gode resultater

  • Vår patenterte leveringsmetode av fisk skiller oss fra de fleste andre med en unik og skånsom overføring av fisk

  • Vårt egne kontrollsystem gir 24 timer biosikkerhet for oppdretterne 

Les om vårt utviklingsprosjekt 30K

klikk på boksen Next Seafood for all informasjon knyttet til prosjektet
 

bottom of page